Kancelaria

Publikacje

2017-07-03, Grzegorz Matejczuk, Zamówienia Publiczne Doradca

Konsorcja w zamówieniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Powrót