Kancelaria

Publikacje

2023-01-04, Jerzy Pieróg, Anna Packo, Zamówienia publiczne DORADCA

Krajowa Izba Odwoławcza - jaka była, jaka będzie?

Do pobrania

23-25.pdf - 9 stycznia 2023

Powrót