Kancelaria

Publikacje

2020-05-19, Joanna Presz-Król, Zamówienia Publiczne DORADCA

Kryteria oceny ofert a efektywność zamówień na tle regulacji nowego Prawa zamówień publicznych

Powrót