Kancelaria

Publikacje

2020-01-10, Joanna Presz-Król, Energetyka Wodna 4/2019

Nowe prawo zamówień publicznych

Do pobrania

Nowe prawo zamówień publicznych.pdf - 10 stycznia 2020

Powrót