Kancelaria

Publikacje

2013-06-18, Joanna Presz-Król, Urząd Zamówień Publicznych

Odpowiedzialność karna i materialna jako konsekwencje naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych

Powrót