Kancelaria

Publikacje

2017-05-02, Paulina Nowicka, Zamawiający zamówienia publiczne w praktyce

Odwołanie w przypadku procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne

Powrót