Kancelaria

Publikacje

2017-12-01, Grzegorz Matejczuk, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce

Upływ terminu związania ofertą – glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-35/17

Powrót