Kancelaria

Publikacje

2015-04-21, Jerzy Pieróg, Małgorzata Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych

Powrót