Kancelaria

Publikacje

2017-01-02, Magdalena Kulińska, Zamawiający zamówienia publiczne w praktyce

Zbyt wysoka cena oferty jako przyczyna unieważnienia postępowania

Do pobrania

Zbyt wysoka cena oferty_Magdalena Kulińska.pdf - 25 stycznia 2017

Powrót