Kancelaria

Publikacje

Jerzy Pieróg, Waldemar Łysakowski, 1 wydanie

1996 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz

Do pobrania

Przedmowa.pdf - 20 sierpnia 2013

Powrót