Kancelaria

Publikacje

Jerzy Pieróg, Waldemar Łysakowski, 2 wydanie

1998 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz

Do pobrania

Przedmowa_1998r..pdf - 20 sierpnia 2013

Powrót