Kancelaria

Publikacje

Jerzy Pieróg, Waldemar Łysakowski, 3 wydanie

1999 r.: Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz

Do pobrania

Przedmowa_1999r..pdf - 20 sierpnia 2013

Powrót