Kancelaria

Publikacje

2017-09-28, Jerzy Pieróg, 14 wydanie

2017 r.:Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Do pobrania

Przedmowa mec. Jerzego Pieróg.pdf - 28 września 2017

Powrót