Kancelaria

Sukcesy

24 sierpnia 2017, PIERÓG & Partnerzy

Kancelaria obroniła przed KIO decyzję Klienta o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki

Powrót