Kancelaria

Sukcesy

2 czerwca 2016, PIERÓG & Partnerzy

Klient Kancelarii obronił swój wybór przed KIO oraz zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

Powrót