Kancelaria

Sukcesy

15 lipca 2016, PIERÓG & Partnerzy

Kancelaria z sukcesem reprezentowała Wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego

Czytaj więcej
2 czerwca 2016, PIERÓG & Partnerzy

Klient Kancelarii obronił swój wybór przed KIO oraz zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

Czytaj więcej
6 maja 2016, PIERÓG & Partnerzy

KIO potwierdziła prawidłowość decyzji Zamawiającego

Czytaj więcej
18 lutego 2016, PIERÓG & Partnerzy

KIO potwierdziła prawidłowość wyboru oferty klienta Kancelarii

Czytaj więcej
29 stycznia 2016, PIERÓG & Partnerzy

KIO potwierdziło prawidłowość wyboru klienta Kancelarii

Czytaj więcej
Powrót