Kancelaria

Sukcesy

9 listopada 2022, PIERÓG & Partnerzy

Uwzględnienie odwołania dot. naruszenia przez Zamawiającego postanowień art. 16 Pzp oraz art. 99 Pzp poprzez ustanowienie obowiązku uzyskiwania poziomów recyklingu

Powrót